Danh mục sản phẩm

Thiết bị lạnh

Tủ đông 4 cánh Hàn Quốc

Liên hệ

Tủ mát 4 cánh Hàn Quốc

Liên hệ

Tủ mát trưng bày bánh kính vuông

Liên hệ

Bàn mát 3 cánh kính 1.8m

Liên hệ

Bàn mát 2 cánh kính 1.5 mét

Liên hệ

Bàn đông 3 cánh 1.8 mét mặt rộng 600mm

Liên hệ

Bàn đông 2 cánh 1.5 mét mặt rộng 600mm

Liên hệ

Bàn đông 2 cánh 1.2 mét mặt rộng 600mm

Liên hệ

Bàn mát 3 cánh 1.8 mét

Liên hệ

Bàn mát 2 cánh 1.5 mét

Liên hệ

Bàn mát 2 cánh 1.2 mét

Liên hệ

Bàn đông 3 cánh Hoshizaki

Liên hệ

Bàn đông 2 cánh 1.5m Hoshizaki

Liên hệ

Bàn đông 2 cánh Hoshizaki

Liên hệ

Bàn mát 3 cánh Hoshizaki

Liên hệ

Bàn mát 2 cánh 1,5m Hoshizaki

Liên hệ

Bàn mát 2 cánh Hoshizaki

Liên hệ

tủ đông 2 cánh Hoshizaki

Liên hệ

Tủ mát 4 cánh Hoshizaki

Liên hệ

Tủ mát 2 cánh Hoshizaki

Liên hệ

Bàn mát 2 cánh kính Hoshizaki

Liên hệ

Tủ đông 4 cánh Hoshizaki

Liên hệ

Vận hành bảo quản kho đông, mát

Liên hệ

Kho cấp đông công nghiệp

Liên hệ

Kho lạnh công nghiệp

Liên hệ

Tủ trưng bày bánh kính cong

Liên hệ

Tủ mát trưng bày 3 cánh kính

Liên hệ

Tủ mát trưng bày 2 cánh kính

Liên hệ

Tủ mát trưng bày 1 cánh kính

Liên hệ

Tủ nửa đông nửa mát 4 cánh

Liên hệ

Tủ đông 6 cánh BS6DUF/Z

Liên hệ

Tủ đông 4 cánh BS4DUF/Z

Liên hệ

Tủ đông 2 cánh BS2DUF/Z

Liên hệ

Tủ mát 6 cánh BS6DUC/Z

Liên hệ

Tủ mát 4 cánh BS4DUC/Z

Liên hệ

Tủ mát 2 cánh BS2DUC/Z

Liên hệ

Bàn mát Pizza 1 cánh

Liên hệ

Bàn mát salad 1 cánh

Liên hệ

Bàn mát 2 cánh kính B2D/C5/6 – S

Liên hệ

Bàn mát 2 cánh kính B2D/C5/7 – SM

Liên hệ

Bàn đông 3 cánh BS3DF8/C

Liên hệ

Bàn đông 3 cánh BS3DF7/C

Liên hệ

Bàn đông 2 cánh BS2DF6/Z

Liên hệ

Bàn đông 2 cánh BS2DF5/Z

Liên hệ

Bàn đông 2 cánh BS2DF4/Z

Liên hệ

Bàn mát 3 cánh BS3DC8/Z

Liên hệ

Bàn mát 3 cánh BS3DC7/Z

Liên hệ

Bàn mát 2 cánh BS2DC6/Z

Liên hệ

Bàn mát 2 cánh BS2DC5/Z

Liên hệ

Bàn mát 2 cánh BS2DC4/Z

Liên hệ

Tư vấn trực tuyến

Chuyên mục HỎI - ĐÁP