Danh mục sản phẩm

Thang tải thực phẩm

12%

thang tời thực phẩm 150-200kg

80.000.000 VND

70.000.000 VND

26%

Thang tời thực phẩm 50kg- 100kg

65.000.000

48.000.000 VND

17%

Thang tời thực phẩm cho trường học

70.000.000 VND

58.000.000 VND

Thang tải thực phẩm 250kg- 4 điểm dừng

Liên hệ

Thang tải thực phẩm 250kg- 3 điểm dừng

Liên hệ

Thang tải thực phẩm 250kg- 2 điểm dừng

Liên hệ

Thang tải thực phẩm 200kg- 4 điểm dừng

Liên hệ

Thang tải thực phẩm 200kg-3 điểm dừng

Liên hệ

Thang tải thực phẩm 200kg- 2 điểm dừng

Liên hệ
25%

Thang tải thực phẩm 150kg- 4 điểm dừng

80.000.000 VND

60.000.000 VND

21%

Thang tải thực phẩm 150kg- 2 điểm dừng

70.000.000 VND

55.000.000 VND

25%

Thang tải thực phẩm 100kg- 4 điểm dừng

80.000.000 VND

60.000.000 VND

19%

Thang tải thực phẩm 100kg- 3 điểm dừng

68.000.000 VND

55.000.000 VND

14%

Thang tải thực phẩm 150kg- 3 stop

70.000.000 VND

60.000.000 VND

23%

Thang tải thực phẩm 50-100kg- 2 stop

65.000.000 VND

50.000.000 VND

Tư vấn trực tuyến

Chuyên mục HỎI - ĐÁP