Danh mục sản phẩm

Bếp công nghiệp

Bếp á đôi kèm bàn inox có giá nan dưới

Liên hệ
24%

Lò nướng bánh 1 tầng dùng điện BJY-E6KW-1BD

14.500.000 VND

11.000.000VND

23%

Lu nướng vịt gà inox kính dùng ga hoặc than

9.800.000 VND

7.500.000VND

21%

Bếp điện từ phẳng để bàn công suất 5kw

7.000.000 VND

5.500.000VND

21%

Bếp điện từ lõm để bàn công suất 5kw

7.000.000 VND

5.500.000VND

Bếp điện từ đơn công nghiệp có 1 bầu nước

Liên hệ

Bếp điện từ đôi công nghiệp có bầu nước

Liên hệ

Bếp điện từ phẳng mặt kính tròn

Liên hệ

Bếp điện từ 3 lõm công nghiệp

Liên hệ

Bếp á công nghiệp họng tên lửa

Liên hệ

Bếp á 7 họng dùng ga

Liên hệ

Bếp điện từ đơn chảo rời công suất 5kw

Liên hệ

Bếp điện từ đôi phẳng

Liên hệ

Bếp hầm ba dùng ga

Liên hệ

Chảo nghiêng tay quay dùng ga

Liên hệ

Bếp á 5 họng dùng ga công nghiệp

Liên hệ
15%

Bếp ga 8 họng nhỏ Hàn Quốc

8.000.000 VND

6.800.000 VND

15%

Bếp ga 2 họng to và 4 họng nhỏ

8.000.000 VND

6.800.000 VND

Bếp ga 2 họng to và 10 họng nhỏ

12.000.000VND

9.000.000VND

23%

Bếp ga 1 họng Hàn Quốc

7.200.000VND

5.500.000VND

21%

Bếp ga 1 họng to và 4 họng nhỏ

7.000.000 VND

5.500.000VND

Bếp ga 5 họng kiểu Hàn Quốc

12.500.000VND

8.900.000VND

13%

Bếp ga 4 họng kiểu Hàn Quốc

9.100.000 VND

7.850.000VND

25%

Bếp ga 2 họng Hàn Quốc

7.800.000VND

5.800.000VND

16%

Bếp ga 2 họng to, 6 họng nhỏ Hàn Quốc

9.500.000VND

7.900.000VND

13%

Bếp ga 2 họng to, 3 họng nhỏ Hàn Quốc

8.000.000 VND

6.9000.000VND

Bếp điện từ đôi công nghiệp

Liên hệ

Bếp điện từ đơn công nghiệp

Liên hệ

Những mẫu bếp điện từ hiện đại

Liên hệ

Bếp điện đôi từ lõm chảo rời

Liên hệ
22%

Bếp 3 họng kiểu Hàn Quốc

9.000.000VND

7.000.000VND

Bếp điện từ phẳng 4 họng

Liên hệ

Quầy nấu di động

Liên hệ

Bếp điện từ 6 họng phẳng công nghiệp 6x 3KW

Liên hệ

Bếp á 4 họng công nghiệp

Liên hệ

Bếp âu 4 họng

Liên hệ

Khu nấu bếp điện từ

Liên hệ

Bếp điện từ đơn Lõm công nghiệp 30KW

Liên hệ

Bếp điện từ đôi kính lõm 2x 20KW công nghiệp

Liên hệ

Bếp điện từ đơn kính lõm 20KW công nghiệp

Liên hệ

Bếp điện từ đôi Lõm công nghiệp 2x 20KW

Liên hệ

Bếp điện từ đơn Lõm công nghiệp 20KW

Liên hệ

Bếp điện từ đôi phẳng công nghiệp 2x 20KW

Liên hệ

Bếp điện từ đơn phẳng công nghiệp 20KW

Liên hệ

Bếp điện từ đôi kính lõm 2x 15KW công nghiệp

Liên hệ

Bếp điện từ đơn kính lõm 15KW công nghiệp

Liên hệ

Bếp điện từ đôi Lõm công nghiệp 2x 15KW

Liên hệ

Bếp điện từ đơn Lõm công nghiệp 15KW

Liên hệ

Bếp điện từ đôi phẳng công nghiệp 2x 15KW

Liên hệ

Bếp điện từ đơn phẳng công nghiệp 15KW

Liên hệ

Tư vấn trực tuyến

Chuyên mục HỎI - ĐÁP