Danh mục sản phẩm

Bếp công nghiệp

21%

Bếp điện từ lõm để bàn công suất 5kw

7.000.000 VND

5.500.000VND

21%

Bếp điện từ phẳng để bàn công suất 5kw

7.000.000 VND

5.500.000VND

21%

Bếp ga 1 họng to và 4 họng nhỏ

7.000.000 VND

5.500.000VND

23%

Bếp ga 1 họng Hàn Quốc

7.200.000VND

5.500.000VND

25%

Bếp ga 2 họng Hàn Quốc

7.800.000VND

5.800.000VND

15%

Bếp ga 8 họng nhỏ Hàn Quốc

8.000.000 VND

6.800.000 VND

15%

Bếp ga 2 họng to và 4 họng nhỏ

8.000.000 VND

6.800.000 VND

13%

Bếp ga 2 họng to, 3 họng nhỏ Hàn Quốc

8.000.000 VND

6.9000.000VND

13%

Bếp ga 4 họng kiểu Hàn Quốc

9.100.000 VND

7.850.000VND

13%

Bếp ga 2 họng to, 6 họng nhỏ Hàn Quốc

9.500.000VND

8.200.000VND

21%

Bếp 3 họng kiểu Hàn Quốc

9.500.000VND

7.500.000VND

23%

Lu nướng vịt gà inox kính dùng ga hoặc than

9.800.000 VND

7.500.000VND

Bếp ga 2 họng to và 10 họng nhỏ

12.000.000VND

9.500.000VND

Bếp ga 5 họng kiểu Hàn Quốc

12.500.000VND

9.900.000VND

Tư vấn trực tuyến

Chuyên mục HỎI - ĐÁP