Danh mục sản phẩm

Bếp Âu Công nghiệp

Chảo nghiêng tay quay dùng ga

Liên hệ

Bếp âu 4 họng

Liên hệ

Chiên nhúng đôi dùng ga có chân đứng 2x 11 lít FSGDF 11D

Liên hệ

Chiên nhúng đơn dùng ga có chân đứng 11 lít FSGDF 12

Liên hệ

Chiên nhúng đơn dùng ga 11 lít GDF 12

Liên hệ

Chiên nhúng đơn dùng điện 9 lít

Liên hệ

Chiên nhúng đôi dùng ga 2x 11 lít GDF 11D

Liên hệ

Chiên nhúng đôi dùng điện 2x 9 lít

Liên hệ

Chiên nhúng đơn dùng điện 6 lít DF13-17

Liên hệ

Chiên bề mặt nửa nhám, nửa phẳng dùng ga có chân đứng GG 2B+12R-FS

Liên hệ

Chiên bề mặt nửa nhám, nửa phẳng dùng ga GG 2B+12R

Liên hệ

Chiên 1/2 phẳng, 1/2 nhám dùng điện 5.25KW, có chân đứng

Liên hệ

Chiên 1/2 phẳng, 1/2 nhám dùng điện 3.5KW, có chân đứng

Liên hệ

Chiên 1/2 phẳng, 1/2 nhám dùng điện EG 5.250+12R

Liên hệ

Chiên 1/2 phẳng, 1/2 nhám dùng điện 3.5kw EG 3.500+12R

Liên hệ

Chiên bề mặt điện có chân đứng EG 5.250-FS

Liên hệ

Chiên bề mặt điện có chân đứng EG 3.500-FS

Liên hệ

Chiên bề mặt điện có chân đứng EG 3000-FS

Liên hệ

Chiên bề mặt điện, rộng 900, 5.25kw

Liên hệ

Chiên bề mặt điện, rộng 600, 3.5kw

Liên hệ

Chiên bề mặt điện, rộng 600, 3.0kw

Liên hệ

Chiên bề mặt dùng ga có chân đứng, 4 bếp GG 4BFS

Liên hệ

Chiên bề mặt dùng ga 3 bếp có chân đứng GG 3BFS

Liên hệ

Chiên bề mặt dùng ga, 2 bếp, có chân đứng GG2 BFS

Liên hệ

Chiên bề mặt dùng ga 4 bếp GG 4B

Liên hệ

Chiên bề mặt dùng ga 3 bếp GG 3B

Liên hệ

Chiên bề mặt dùng ga 2 bếp GG 2B

Liên hệ

Bếp âu 6 họng OB6-FS

Liên hệ

Bếp âu 4 họng OB4-FS

Liên hệ

Bếp âu 2 họng OB2S-FS

Liên hệ

Bếp âu 2 họng OB2-FS

Liên hệ

Bếp âu 4 họng có lò nướng, có rán phẳng dùng ga

Liên hệ

Bếp âu 4 họng có rán phẳng dùng gas

Liên hệ

Bếp âu 6 họng dùng gas

Liên hệ

Bếp âu 4 họng dùng gas

Liên hệ

Bếp âu 2 họng dùng gas

Liên hệ

Bếp âu 2 họng dùng ga OB2S

Liên hệ

Tư vấn trực tuyến

Chuyên mục HỎI - ĐÁP