Danh mục sản phẩm

hướng dẫn vận hành kho đông

Hướng dẫn vận hành kho đông, mát

 I/ Thao tác vận hành kho đông, kho lạnh: Bước 1. Bật Attomat tổng của từng kho 1 Bước 2. Kiểm tra điện báo  pha có không Bước 3. Kiểm tra bảo vệ pha có báo đèn  lỗi nguồn không? Nếu có đổi lại pha Bước 4. Kiểm tra nhiệt độ đặt ở đồng hồ có […]

Tư vấn trực tuyến

Chuyên mục HỎI - ĐÁP